سبكی نو در ترجمه‌ی سخن خدا


بِسْمِ به نام اللهِ خدای الرّحمنِ مهربان الرّحیمِ مهربان
وَ و ما أرسَلْنا نفرستادیم مِنْ رَسولٍ پیامبری إلّا مگر بِلِسانِ به زبان قَوْمِهِ مردمان
ما پیامبری نفرستادیم مگر به زبان مردمانش... (ابراهیم 4)

برای بازگردان قرآن به زندگی،
قرآنی كه ظاهری زیبا، باطنی ژرف، ریسمانی استوار، ساكتی گویا، بهترین گفتار، نوری درخشان و بی‌زوال، روشنی قلب، بازدارنده‌ی خرافه و نفاق و جهالت، ایمنی‌بخش، هدایت‌گری به زلال حقیقت، سرچشمه‌ی عدالت و چشمه‌سار دانش و دریای ‌بی‌كران علوم و معرفت، مالامال شگفتی و نوآوری، شوق‌انگیز و حركت‌آفرین، پنددهند‌ی بی‌فریب، عزت‌بخش شكست‌ناپذیر، عبرت و چراغ آیندگان و ...

و بر ماست پیروی از هدایت آن
كه سامان امور فردی و اجتماعی و نیاز زندگانی است.
تا بیش از این بر ما پیشی نگیرند.
پس نیك تلاوت كنیم
كه شفای دل‌هاست.
بر آن شدم تا برای فهم و تجربه‌ی آن همه طراوت و زیبایی سبكی نو در اندازم.
شاید...


لیست کلیه ی سوره های ترجمه شده ی موجود، در جدول زیر آمده است.
برای مشاهده ی هر یک از ترجمه ها کافیست ابتدا بر روی لینک زیر کلیک نموده و سپس آیکون دانلود مربوط به سوره ی مورد نظر را از بخش مشاهده ی آن سوره برگزینید.

عنوان مشاهده
مناجات شعبانیه برای دریافت کلیک کنید
دعای رمضان برای دریافت کلیک کنید

توضیح سوره شماره سوره ردیف مشاهده
ترجمه در متن و ترجمه حمد 1 1 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه ی آزاد حمد و 1 - 100 بقره ، ترجمه ی آزاد 101 - 200 بقره , ترجمه ی آزاد 201 - 286 بقره حمد و بقره 1 و 2 2 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه آیه 1 تا 20 بقره 2 3 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه آیه 21 تا 40 بقره 2 4 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه آیه 41 تا 60 بقره 2 5 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه آیه 61 تا 80 بقره 2 6 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه آیه 81 تا 100 بقره 2 7 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه آیه 101 تا 120 بقره 2 8 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه آیه 121 تا 140 بقره 2 9 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه آیه 141 تا 160 بقره 2 10 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه آیه 161 تا 180 بقره 2 11 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه آیه 181 تا 200 بقره 2 12 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه آیه 201 تا 220 بقره 2 13 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه آیه 221 تا 240 بقره 2 14 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه آیه 241 تا 260 بقره 2 15 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه آیه 261 تا 286 بقره 2 16 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه یوسف (ع) 12 17 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه و تجزیه و ترکیب ، درس قرآن (سوره لقمان) ، 477 کیلو بایت ، PDF لقمان 31 18 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه حجرات 49 19 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه واقعه 56 20 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه و ترکیب آیات النبأ 78 21 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه و ترکیب آیات النازعات 79 22 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه و ترکیب آیات عبس 80 23 برای دریافت کلیک کنید
كسب مدال برنز یازدهمین دوره‌ی المپیاد ریاضی تكویر 81 24 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه و ترکیب آیات انفطار 82 25 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه و متن و ترکیب آیات مطففین 83 26 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه و متن و ترکیب آیات انشقاق 84 27 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه و متن و ترکیب آیات بروج 85 28 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه و متن و ترکیب آیات طارق 86 29 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه و متن و ترکیب آیات اعلی 87 30 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه و متن و ترکیب آیات غاشیه 88 31 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه و ترکیب آیات فجر 89 32 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه و متن و ترکیب آیات بلد 90 33 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه و ترکیب آیات شمس 91 34 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه و متن و ترکیب آیات لیل 92 35 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه و متن و ترکیب آیات ضُحَی 93 36 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه و متن و ترکیب آیات شرح 94 37 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه و متن و ترکیب آیات تین 95 38 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه و متن و ترکیب آیات علق 96 39 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه و ترکیب آیات قدر 97 40 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه و متن و ترکیب آیات بینة 98 41 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه و متن و ترکیب آیات زلزله 99 42 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه و ترکیب آیات عادیات 100 43 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه و ترکیب آیات قارعة 101 44 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه و ترکیب آیات تکاثر 102 45 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه و ترکیب آیات عصر 103 46 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه و ترکیب آیات همزة 104 47 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه و ترکیب آیات فیل 105 48 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه و ترکیب آیات قریش 106 49 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه و ترکیب آیات ماعون 107 50 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه و ترکیب آیات کوثر 108 51 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه و ترکیب آیات کافرون 109 52 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه و ترکیب آیات نصر 110 53 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه و ترکیب آیات مسد 111 54 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه و ترکیب آیات توحید 112 55 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه و متن و ترکیب آیات فلق 113 56 برای دریافت کلیک کنید
ترجمه در متن و ترجمه و متن و ترکیب آیات ناس 114 57 برای دریافت کلیک کنید